14/12/13

Ανακοίνωση για πληρωμή επιδοματούχων προνοιακών επιδομάτων Νομού Πιερίας διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2013

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων που αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2013. Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Ο Εντεταλμένος ΣύμβουλοςΓεώργιος Ίτσιος

ΕΠΣ. Πιερίας