5/10/13

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Σύμφωνα με την με αρ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ 28149/1116/28-8-2013(ΦΕΚ 2182/Β/4-9-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση και την με αρ. πρωτ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.31924/1249/30-09-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013, επισημαίνεται ότι,  για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2013 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2013.


Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ του έτους 2012 ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2013.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (κ. Αποστόλου, τηλ. 2351 351 293)

ΕΠΣ. Πιερίας