3/10/13

Δείγματα ελήφθησαν από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της Πιερίας


Συνεχείς  δειγματοληπτικοί έλεγχοι για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε οπωροκηπευτικά από την Π.Ε. Πιερίας

Σ. Μαυρίδου: Καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών τα αγροτικά προϊόντα της Πιερίας

Δ. Ρουκάς: Υπεύθυνη και με επιστημονικά κριτήρια η διάθεση των γεωργικών φαρμάκων από τους γεωπόνους μας

Συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε οπωροκηπευτικά που παράγονται στην Πιερία πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια ελεγκτών από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας και του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Το δείγμα αναλύονται, με κατάλληλες για τον προσδιορισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεθόδους, του πεδίου εφαρμογής του Εργαστηρίου, ενώ οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 91972/27-1-2003 ΦΕΚ 123 Β/5-2-2002 σε εναρμόνιση της οδηγίας 2002/63/Ε.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε γεωργικά προϊόντα για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών βάσει του επισήμου ετησίου προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείγματα ελήφθησαν από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της Πιερίας, στον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους και στη λαϊκής αγορά της Κατερίνης,  όπου πουλούσαν την παραγωγή τους με στόχο τη διασφάλιση πρωτίστως της δημόσιας υγείας αλλά και την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων.

Αναλυτικά, προς ανάλυση στάλθηκαν έξη (6) δείγματα που αφορούσαν, δύο (2) δείγματα Συμπύρηνου Ροδάκινου που προέρχονταν από παραγωγούς της Ομάδας Παραγωγών Κάτω Αγιάννη Πιερίας, τρία (3) δείγματα Ντομάτας και ένα (1) δείγμα Αγγούρι από τοπικούς παραγωγούς,  που πουλούσαν τα προϊόντα τους στην λαϊκή αγορά της Κατερίνης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων έδειξαν ότι στα τρία (3) δείγματα δεν ανιχνεύτηκαν υπολείμματα, στα υπόλοιπα δείγματα που βρέθηκαν υπολείμματα επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικών ουσιών οι συγκεντρώσεις τους ήταν πολύ κατώτερες από τα Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια (MRLs). Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύουν το σύννομο τρόπο χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών από τους παραγωγούς κατά την καλλιέργεια, όπως καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία με αποτέλεσμα να αποτελούν απόλυτα ασφαλή για τον καταναλωτή.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας,  κ. Σοφία Μαυρίδου ανάφερε ότι «Οι συνεχείς έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς ελέγχου και επίβλεψης των γεωργικών προϊόντων και τα αποτελέσματα αυτών αποδεικνύουν την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, τη διασφάλιση της καλύτερης πρακτικής κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και τη διασφάλιση ποιοτικών προϊόντων για τον τελικό χρήστη με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα καθαρά απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών αγροτικά προϊόντα της Πιερίας ικανοποιούν στο έπακρο τις προδιαγραφές ποιότητος που ορίζονται για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων επιτρέποντας  την ένταξή τους στη μεσογειακή διατροφή που πρέπει να αναδείξουμε».

Οι δειγματοληψίες βασίζονται σε κριτήρια όπως το ύψος παραγωγής των διαφόρων αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, η καλλιεργούμενη έκταση ανά καλλιέργεια, η συμμετοχή των αγροτικών προϊόντων στη μεσογειακή διατροφή τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Τα σημεία δειγματοληψίας μπορεί να είναι όλα τα σημεία συγκέντρωσης, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων φυτικής προέλευσης (παραγωγοί, σημεία συγκέντρωσης, συσκευαστήρια, διακινητές, σημεία λιανικής, σημεία εισόδου κ.τ.λ.).

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Πιερίας και εντεταλμένος σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Τσιμήτρης,  επεσήμανε  πως τα αποτελέσματα είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται ότι οι αγρότες μας έχουν πειστεί πως τα αγροτικά προϊόντα που παράγουμε µε μεθόδους ορθής παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον είναι αυτό που ζητά η αγορά γιατί είναι ασφαλή και υγιεινά για τον καταναλωτή.


Από την πλευρά του ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας, κ. Δημήτρης Ρουκάς, τόνισε « τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν τη σωστή και με προσοχή διάθεση των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων στην αγορά από υπεύθυνους γεωπόνους των καταστημάτων λιανικής πώλησης και την ορθολογική χρήση αυτών από τους παραγωγούς».

ΕΠΣ. Πιερίας