7/10/13

«ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ»


Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της  Διεύθυνσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σας γνωρίζει  ότι,   σε εκτέλεση του άρθρου 22 παράγραφος 9 του Νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012) και του με αρ. πρωτ. οικ. 19278/22-07-2013 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 22, παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε αθλητικής συνάντησης απαιτείται από τον χρήστη της αθλητικής εγκατάστασης η εξασφάλιση της άδειας διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.
                                      
Η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της  Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (κ. Σοφία Μανουτζοπούλου, τηλ: 2351 351 255)ΕΠΣ. Πιερίας