7/10/13

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ»


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας υπενθυμίζει στους παραγωγούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συγκομιδής Σταφυλιών, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Η Δήλωση Συγκομιδής είναι υποχρεωτική βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας και η μη έγκαιρη υποβολή της συνεπάγεται αποκλεισμό από όλα τα Κοινοτικά ή Εθνικά προγράμματα.

Πληροφορίες στο τηλ. 2351 351 243 της Υπηρεσίας μας.

ΕΠΣ. Πιερίας